Osobné údaje / Privacy policy

Naša spoločnosť si váži ochranu Vašich osobných údajov a Vášho súkromia. Preto spracúvame Vaše osobné údaje iba vtedy, ak na takéto spracúvanie máme právny základ, transparentne a len dovtedy, pokiaľ je to naozaj nevyhnutné. Viac informácií o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, nájdete po kliknutí na príslušný dokument:

Our company values the protection of your personal data and your privacy. Therefore, we only process your personal data if we have a legal basis for such processing, transparently and only as long as it is really necessary. For more information on how we process your personal data, please click on the relevant document below:

REQUEST DEMO

 

Leave us your contact details and we will contact you shortly with a demo of the CommHUB platform and introduction of business solutions built on it.

VYŽIADAŤ DEMO


Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a budeme vás v krátkej dobe kontaktovať s ukážkou platformy CommHUB a biznisových riešení na nej postavených.