O nás


Sme tu, aby sme vám zabezpečili efektívnu, spoľahlivú a bezpečnú komunikáciu s vašimi zákazníkmi. Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich biznis služieb a inovovaní nášho CommHUB produktu v úzkej súčinnosti s našimi klientmi.

Naše skúsenosti

 
Posledných viac ako 10 rokov väčšina našich kolegov intenzívne žila návrhom, realizáciou alebo riadením implementácie omnikanálových a CRM platforiem v prostredí veľkých finančných alebo telco firiem. Zažili sme prvé prevratné zmeny v obsluhe koncového zákazníka ako aj masový prechod tlačenej komunikácie smerom na digitálnu.

Posledné roky a hlavne po príchode COVID éry nastala ďalšia skoková zmena v pravidlách a potrebách riadenia klientskej komunikácie.

Vnímame, že pre mnohé veľké firmy je kombinácia komplexného interného IT prostredia s výrazným nárastom digitálnej komunikácie cez narastajúci počet externých kanálov a zároveň potreba maximálnej automatizácie obsluhy umelou inteligenciou doslova neriešiteľnou výzvou – hlavne, ak sa spojí s kontinuálnym tlakom na znižovanie investícii do IT.

SME súčasťou trendov  efektívnej klientskej komunikácie

 
My v Digitance veríme, že hlavnými faktormi úspechu udržateľnej a efektívnej komunikácie a obsluhy koncového zákazníka je schopnosť:

  • riadiť klientsku komunikáciu z jedného miesta – od jej dizajnu až po samotnú exekúciu a analytiku,
  • robiť viac ako 90% inovácií a zmien do klientskej komunikácie instantne a bez potreby interferencie s IT zmenami na legacy systémoch,
  • prelomiť bariéru obsluhy a komunikácie závislej na interných kanáloch a vytvoriť hybridný mix s externými kanálmi/platformami a osobnými asistentami spoločne s maximálnym využitím umelej inteligencie

Sme presvedčení, že práve v tomto období by mala byť inovácia architektúry klientskej komunikácie prioritou pre každú firmu, ktorá si stavia vzťah so svojim zákazníkom do centra svojho biznis modelu a je prioritou jej vlastnej biznis stratégie.

NAŠA CommHUB platforma AKO AKCELERátor NA revolučnú ZMENU V riadení klientskej KOMUNIKÁCIe


Aby sme vytvorili niečo úplne nové, dali sme dohromady tím vizionárov so správnym nastavením mysle kombinujúcich rôzne zručnosti, osobné príbehy, biznis skúsenosti a technické znalosti. Jedna spoločná vec nás vždy spája – obsedantná pozornosť ku koncovému klientovi.

Tím Digitance začal takmer na zelenej lúke aby prelomil obmedzenia starších systémov postavených na document centrickom prístupe alebo obmedzenia moderných cloudových riešení, ktoré sú často úzko špecializovaných len na konkrétnu časť klientskej komunikácie. Aj vďaka využitiu pokrokových a netradičných technológií sa podarilo vytvoriť otvorenú modulárnu platformu, ktorá prijala najmodernejšiu IT architektúru a jedinečný ekosystém technologických a biznis partnerstiev.

Dnes naši už klienti dokážu prostredníctvom našej platformy komunikovať so svojimi zákazníkmi obojsmerne od tradičného papierového listu, cez eMail, SMS, PUSH, personalizované video až po Whatsapp, RCS, onDemand zónou, ChatBOT až MessageBOTom.

Neustály rozvoj CommHUB platformy a spolupráca s technologickými partnermi dáva našim klientom záruku, že bez potreby dodatočných investícií môžu benefitovať z inovácií a nových komunikačných kanálov.

CERTIFIKÁTY

Realizujeme opatrenia, ktoré vedú k udržiavaniu a trvalému zlepšovaniu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001. Zároveň máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva plynulosti podnikania v súlade s požiadavkami normy ISO 22301:2019.

  • Certifikát ISO 9001 TUV SUD
  • Certifikát ISO 27001 TUV SUD
  • Certifikát ISO 22301:2019

Platforme CommHUB a našim službám dôverujú

Potrebujete zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú komunikáciu.

Zaujali Vás naše riešenia?

Sme vždy pripravení vám pomôcť.
Potrebujete zlepšiť zákaznícku skúsenosť chcete posilniť lojalitu svojich klientov a pozdvihnúť vašu zákaznícku komunikáciu na vyššiu modernú a efektívnu úroveň?

V tom prípade nás neváhajte kontaktovať. Náš tím odborníkov je tu pre vás.

REQUEST DEMO

 

Leave us your contact details and we will contact you shortly with a demo of the CommHUB platform and introduction of business solutions built on it.

VYŽIADAŤ DEMO


Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a budeme vás v krátkej dobe kontaktovať s ukážkou platformy CommHUB a biznisových riešení na nej postavených.