Biznis riešenia na CommHUB platforme

Pre našich korporátnych a SME klientov zabezpečujeme riadenie omnikanálovej marketingovej a servisnej komunikácie od návrhu vzhľadu komunikácie až po samotné doručenie zákazníkom a spracovanie ich odpovedí.

Vďaka flexibilite našej vlastnej CommHub platformy realizujeme celú škálu kampaní od jednoduchého marketingového newslettera, komplexnej servisnej komunikácie, cez povinné komunikácie citlivé na garanciu doručenia až po kompletné up sell/cross sell a akvizičné predajné riešenia vo forme biznis služby.

Náš profesionálny tím kampaňových a CX manažérov je pripravený zvládnuť každú výzvu, ktorá stojí pred našimi klientami v oblasti komunikácie a obsluhy klienta cez externé kanály.

Tvorba a riadenie omnikanálových komunikácií

Sústreďte svoju energiu len na to ČO a KOMU chcete komunikovať pre dosiahnutie vášho obchodného cieľa.
A my pre vás v súlade s vašim dizajn manuálom navrhneme, pripravíme a zrealizujeme kompletnú omnikanálovú komunikáciu rešpektujúcu optimálnu zákaznícku cestu a nákladovú preferenciu využitím dostupných kanálov: eMail, SMS, WhatsApp, RCS, FB Messenger, Viber, PUSH, WEB, PRINT.

Na základe A/B testovania a detailného monitoringu stanovených KPIs (napr. doručiteľnosti, konverzie, ..) realizovaných marketingových alebo servisných komunikácií, navrhujeme možnosti ich CX optimalizácie, zmeny kanálového mixu, časov rozosielok alebo úpravy segmentačných pravidiel na strane klienta.

360° komunikačná história a profil klienta

Neprevádzkujte drahé a komplikované ODS alebo integrované databázy pre nahrávanie a archivovanie komunikačnej histórie. Naše riešenie prirodzeným spôsobom ukladá každú obojsmernú interakciu s vašim zákazníkom realizovanú cez CommHUB alebo aj externý kanál.

Pre každú interakciu sme schopní dlhodobo a na základe definovanej retenčnej periódy ukladať všetky meta-dáta o priebehu ale aj detailného obsahu samotnej komunikácie.

Každý váš systém pre obsluhu vašich zákazníkov (pobočková aplikácia, contact center desktop, ..) sa bude schopný v reálnom čase dopýtať na akúkoľvek komunikáciu na klienta bez ohľadu či bola urobená cez poštu, digitálny externý kanál alebo interný kanál.

OnDemand zákaznícka samoobslužná zóna

Pre svojich zákazníkov, ktorí odmietajú alebo nie sú opakovane aktívni na vašich privátnych zónach, ponúknite novú alternatívu v obsluhe zákazníka mimo vášho call centra a kamenných pobočiek. Umožňujeme novú formu bezpečnej obsluhy a predaja s potrebnou úrovňou overenia a bezpečnosti.

Vďaka našej platforme sa vieme bezpečne integrovať s vašimi systémami a zabezpečiť plne automatizované spracovanie napríklad pohľadávok, zmenu kontaktných údajov alebo predaja produktov.

Spokojnosť a lojalita vašich zákazníkov sa zvýši vďaka tomu, že budú s vami aktívne a bezbariérovo komunikovať tam, kde sú prirodzene dosiahnuteľní a nemusia si pamätať desiatky prístupových účtov.

Interaktívny predaj a obsluha automatizovaná pomocou umelej inteligencie

Množstvo interakcií s vašimi zákazníkmi prudko stúpa rovnako ako aj náklady na ich asistovanú obsluhu a implementáciu nových samoobslužných procesov do vašich zákazníckych privátnych zón. Začnite koncepčne budovať obsluhu a predaj riadenú umelou inteligenciou prostredníctvom chatu alebo hlasu. Pre našich klientov realizujeme samoobslužnú platformu s umelou inteligenciou a obojsmerným riadením konverzácie s klientom s využitím existujúcich dát a rozhraní na jeho interné systémy.

Chatbot/VoiceBot – konverzácia so zákazníkom s využitím existujúcich dát a rozhraní na interné systémy klienta prostredníctvom Instant Messaging platforiem (WhatsApp, Viber, FB messenger, ..),

MessageBot – automatické spracovanie prichádzajúcej komunikácie, jej triedenie, vytvorenie návrhu odpovede a vo vybraných prípadoch plne automatizované vytvorenie a zaslanie odpovede naspäť zákazníkovi.

Aktívna digitalizácia klientskej komunikácie a detailný reporting stanovených KPIs

Využite príchod „New Normal“ a začnite cielene motivovať vašich zákazníkov riadenou digitálnou komunikáciou tak, aby vám v krátkom čase konvertovali z tlačenej podoby na plne digitálnu komunikáciu. Pravidlá pre prípravu dokumentov do tlače a pre poštových operátorov vyžadujú komplexnú logiku a vyžadujú  vysokú efektivitu dátového spracovania.

My rozumieme procesom prípravy dokumentov do tlače a preto vieme realizovať optimálne stratégie jej cielenej digitalizácie.

Pravidlá pre prípravu dokumentov do tlače a pre poštových operátorov vyžadujú komplexnú logiku a vyžadujú  vysokú efektivitu dátového spracovania. My rozumieme procesom prípravy dokumentov do tlače a preto vieme realizovať optimálne stratégie jej cielenej digitalizácie.

Platforme CommHUB a našim službám dôverujú

Potrebujete zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú komunikáciu.

Zaujali Vás naše riešenia?

Sme vždy pripravení vám pomôcť.
Potrebujete zlepšiť zákaznícku skúsenosť chcete posilniť lojalitu svojich klientov a pozdvihnúť vašu zákaznícku komunikáciu na vyššiu modernú a efektívnu úroveň?

V tom prípade nás neváhajte kontaktovať. Náš tím odborníkov je tu pre vás.

REQUEST DEMO

 

Leave us your contact details and we will contact you shortly with a demo of the CommHUB platform and introduction of business solutions built on it.

VYŽIADAŤ DEMO


Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a budeme vás v krátkej dobe kontaktovať s ukážkou platformy CommHUB a biznisových riešení na nej postavených.